Menu

Garantijos

garantijos.

KREINER įmonės vadybininkas išrašys Jūsų pasirinktos prekės 10, 30, 40, 50 metų ar neterminuotą garantiją skardai.

 

 

 

 

 

Plieninių dangų garantijos skirstomos pagal skardos padengimo rūšį:

 • Polester/Mat standard – 10 metų garantija
 • SSAB Mat – 30 metų garantija skardai bei 10 metų – spalvai
 • SSAB Purex – 40 metų garantija skardai bei 15 metų – spalvai
 • SSAB Greencoat Mica – 50 metų garantija skardai bei 20 metų – spalvai
 • SSAB Pural Mat – 50 metų garantija skardai bei 20 metų – spalvai
 • Alucinkas – 25 metai garantija
 • SSAB GREENCOAT Ceramic Mat – neterminuota garantija skardai bei 15 – spalvai

 

Plieninės Lietaus nuvedimo sistemos ilgiausia rinkoje 30 metų garantinis laikotarpis.

 

Čerpių garantija:

 • Tondach – 33 metai garantija
 • Roben – 30 metų garantija
 • Benders – 30 metų garantija

 

Beasbestinis šiferis EuroFala Cembrit – spalvai 5 metai garantija, gaminiui 15 metų garantija

 

RubberCover priklijuojama guminė danga  – 10 metų garantija

 

KREINER įmonė pasirašo su Pirkėju abipusę sutartį, sutarties sąlygos išvardintos žemiau:

 • 1.Sutarties objektas: 1.1. „Pardavėjas“ įsipareigoja perduoti „Pirkėjo“ nuosavybėn, o „Pirkėjas“ įsipareigoja priimti prekes, nurodytas „Sutartyje-sąmatoje“, ir sumokėti prekių kainą nurodyta tvarka ir terminais.
 • 2. Prekių tiekimas: 2.1. Prekės tiekiamos, tik „Pirkėjui“ pasirašius „Sąmatą-sutartį“ kaip užsakymo patvirtinimą. 2.2. Tiekimo terminas (maksimalus) – 14 darbo dienų nuo avanso įmokėjimo.
 • 3. Prekių kokybė: 3.1. „Pardavėjas“ pateikia naujas ir nedefektuotas prekes. 3.2. Pretenzijos dėl prekių kiekio ir kokybės priimamos 5 dienų laikotarpyje nuo prekių gavimo dienos. 3.3. Garantiją suteikia prekių gamintojas. „Pirkėjas“ privalo kreiptis dėl garantijos išrašymo į „Pardavėjo“ prekybos skyrių per 14 dienų nuo montavimo darbų pabaigos, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prekių pirkimo dienos. 3.4. „Pirkėjui“ pageidaujant, stogo dangai pateikiame Europos Bendrijos atitikties deklaraciją.
 • 4. Atsiskaitymo tvarka: 4.1. „Pirkėjas“ atsiskaito už prekes, ne vėliau kaip prieš 1 dieną iki prekių atkrovimo dienos.
 • 5. Šalių įsipareigojimai: 5.1. „Pirkėjas“, laiku neapmokėjęs už pateiktas prekes, moka pardavėjui po 0,2 % delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 5.2 „Pardavėjas“, per 14 darbo dienų nepristatęs prekių, moka „Pirkėjui“ po 0,2 % delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną. 5.3. „Pirkėjui“ atsisakius priimti spec. Užsakytas, nesandėliuojamas prekes ir už jas apmokėti, jo sumokėtas 30% prekių vertės avansas negrąžinamas. 5.4. „Pirkėjas“ patvirtina, kad prie šios „Sąmatos-sutarties“ pridedami brėžiniai yra teisingi. 5.5. „Pirkėjas“ garantuoja gerą privažiavimą ir atsako už privažiuojant padarytus nuostolius. 5.6. „Pardavėjas“ įsipareigoja pristatyti visą prekių kiekį, nurodytą „Sutartyje-sąmatoje“. 5.7. „Pardavėjas“ įsipareigoja konsultuoti „Pirkėją“ įsigytos stogo dangos keitimo klausimais.
 • 6. Kitos sąlygos: 6.1.„Sąmatoje-sutartyje“ nurodytos kainos galioja 7 dienas, per šį terminą nepatvirtinus užsakymo „Pardavėjas“ gali kainas peržiūrėti. 6.2. Prekės nekeičiamos ir atgal nepriimamos, jeigu jos buvo „Pirkėjo“ pažeistos arba panaudotos. 6.3. Nepanaudotos prekės priimamos atgal. Stogo danga ir skardos gaminiai, taip pat kitos nesandėliuojamos prekės priimamos tik tada, jeigu „Pardavėjo“ atstovas pats skaičiavo ir padarė klaidą. 6.4. „Pirkėjas“ pervesdamas avansą į „Pardavėjo“ banko sąskaitą, patvirtina, kad sutinka su sutarties sąlygomis ir sutartis laikoma sudaryta, net jei nėra abiejų pusių parašų, o sutartis išsiunčiama elektroniniu paštu.